zaterdag 9 maart 2013

God liefhebben met heel je verstand - hoofdstuk 3


 "Al wat waar is... bedenkt dat!" Filippenzen 4:8

Hoofdstuk drie van 'God liefhebben met heel je verstand': De waarheid denken over... anderen.

Denkspelletjes

Slaan je gedachten op 'tilt' wanneer je over andere mensen en je relaties nadenkt? Elizabeth George geeft aan dat ze zich hier vaak schuldig aan maakt.

Wat denken we allemaal over anderen? We vragen ons af wat iemand niet zegt. Of we proberen tussen de regels door te lezen wat hij of zij wel zegt. 'Hij zegt dat hij van me houdt, maar ik denk niet dat dat echt zo is', of 'Ze zegt dat er niets aan de hand is, maar ik weet het nog zo net niet.'

Ook bedenken we vaak verklaringen voor wat mensen doen en de reden waarom ze iets doen. 'Ze heeft een berichtje ingesproken dat ik haar terug moet bellen. Ik zal wel iets verkeerds gedaan hebben'.

Soms denken we zelfs op deze manier na over iets wat mensen niet gedaan hebben. 'Ze heeft me al een tijdje niet meer gebeld. Ik heb vast iets gedaan wat haar gekwetst heeft.'

Het Woord van God geeft ons twee principes die ons kunnen helpen een einde te maken aan dergelijke denkspelletjes.

Het principe van liefde

In 1 Korinthe 13:5-7 staat dat de liefde 'het kwade niet toerekent' en 'alles gelooft'. Telkens als je vraagtekens plaatst bij wat een ander doet of zegt, doe je deze twee vereisten van de liefde geweld aan. Elizabeth vertelt: 'Mijn gewoonte dingen zogenaamd te 'doorzien' bestond voornamelijk uit het interpreteren - en zelfs verdraaien - van iemands woorden of daden.' 

Leren geen kwaad van anderen te denken en gewoon te geloven wat ze zeggen vermindert misverstanden, vermindert innerlijke pijn die uit onware gedachten kunnen voortvloeien. En het bevordert de communicatie met anderen.

"Als hij zegt dat hij van me houdt, geloof ik nu dat dat ook echt zo is. Als zij zegt dat het niet uitmaakt, geloof ik nu dat het niet uitmaakt. Als hij zegt dat er niets aan de hand is, dan geloof ik dat er niets aan de hand is. Ik denk nu aan wat waar is."

Stop met de negatieve gedachtepatronen, vraag jezelf af: 'wat is waar?'  Dit kan je helpen te stoppen met gissen en analyseren.

Het principe van een rein geweten

"Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen." Matheüs 18:15

Het toepassen van dit principe houdt in dat we naar iemand moeten toegaan als hij tegen ons zondigt. Maar de andere kant is ook waar. Wanneer we tegen anderen zondigen, zouden ze naar ons toe moeten komen om er onder vier ogen over te praten. Deze waarheid kan enorme vrijheid geven.

Door deze waarheid hoef je niet langer tijd en energie te verspillen aan het bedenken van wat andere mensen  van je vinden. Je hoeft je niet meer af te vragen wat anderen zullen denken, of wat je misschien verkeerd gedaan hebt. Waarom niet? Omdat als je iets verkeerds gedaan hebt, zij naar je toe zouden moeten komen om het je te vertellen. Tot op dat moment zijn je gissingen niets  meer dan... gissingen. Geen feiten, realiteit of waarheid.

Een andere tekst die kan helpen is Spreuken 28:1.

"De goddeloze gaat op de vlucht, zonder dat iemand vervolgt, maar de rechtvaardige voelt zich veilig als een jonge leeuw."

Elizabeths parafrase van deze tekst: "Als je niets verkeerd gedaan hebt, gedraag je dan niet alsof dat wel zo is!" Vol moed en vertrouwen kunnen we ons ontwikkelen in onze relaties in plaats van behoedzaam te werk te gaan en ons af te vragen wat mensen wel niet zullen denken.

Gods principes toepassen in je gedachten

Vier principes op een rijtje:

  • Kies ervoor te bedenken wat waar en echt is.
  • Houd vat op je gedachten en weiger het gedrag van anderen te interpreteren of er conclusies uit te trekken.
  • Reken erop dat anderen het je zullen vertellen als je op de een of andere manier gefaald hebt.
  • Vertrouw erop dat Gods Geest het je zal laten weten als je iemand gekwetst heb.

Gedachten over anderen die gebaseerd zijn op wat waar is en echt is zullen je in staat stellen anderen vrij en vol vreugde lief te hebben en te dienen!

Wat een mooi hoofdstuk is dit! Voor mij is het gelijk toepasbaar. Vorige week ben ik een nieuwe cursus begonnen (een kinderwerk-, kinderevangelisatie cursus, zo leuk!). Met een enthousiaste groep nieuwe mensen. Ik ben niet zo heel goed in grote groepen nieuwe mensen. Waarschijnlijk merken anderen dit niet echt aan mij, maar ik merk het binnenin me. Ik voel me ge-intimideerd, vraag me constant af of mensen me wel aardig genoeg vinden, of slim genoeg. Het gevolg van deze gedachten is dat ik me geremd voel, niet goed mezelf durf te zijn, niet goed vriendelijk durf te zijn. Kortom ik durf niet "vrij en vol vreugde lief te hebben en te dienen". Een verhelderend hoofdstuk dit, want ik zie nu heel goed in dat het komt door onjuiste gedachten over mensen en onechte gedachten over wat mensen wel niet denken van mij. Aanstaande maandag een nieuw begin op de cursus! Een avond waar ik weiger gedrag van anderen te interpreteren en een avond waar ik er voor kies om te bedenken wat waar en echt is. Ik heb er nu al veel meer zin in!


Zie ook hoofdstuk 1 en 2 van 'God liefhebben met heel je verstand.'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten