zaterdag 2 maart 2013

God liefhebben met heel je verstand - hoofdstuk 2


'Al wat waar is... bedenkt dat!' Filippenzen 4:8

De waarheid denken over God

Hoofdstuk 2 van 'God liefheben met heel je verstand': De waarheid denken over... God en Zijn woord.

Elizabeth George begint dit hoofdstuk met een veelvoorkomend scenario. Een vrouw komt met haar probleem naar haar toe, ze stort haar hart uit. Dan volgen vaak de volgende opmerkingen: 'God geeft zeker niet om mij, Hij ziet niet mijn moeilijke omstandigheden, anders zou Hij er toch iets aan doen.' Om te concluderen met 'God houdt blijkbaar niet van mij.'

Wat is waar en echt met betrekking tot God?

God is een God die ons kent, ziet en hoort en ons helpt. God is een zorgende en liefhebbende God. Dit vind je terug in Exodus 3:7-10 en Genesis 16:7,11.

"Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk... en hun gejammer gehoord... ja, Ik ken hun smarten. Daarom ben Ik nedergedaald om hen te redden..."

"Maar de Engel des Heren trof haar aan en zei: 'De Here heeft naar uw ellende gehoord.'"

Zoals God omziet naar zijn volk (in Exodus) en omziet naar Hagar (in Genesis). Zo doet Hij dat ook naar ons. Het is dezelfde God, een God die voor ons zorgt. Los van de moeilijkheden en de pijn in ons leven is dit de waarheid, wat echt is, over God!

"Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u." 1 Petrus 5:7

De waarheid denken over Gods woord

Het is belangrijk om de waarheden uit de Bijbel boven onze eigen gedachten en gevoelens te plaatsen.

Bijvoorbeeld de waarheid dat God onze zonden vergeeft. 

'Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid' 1 Johannes 1:9.

Dan kan je zeggen, 'maar ik voel niet dat ze zijn vergeven.' Dan zet je je gevoel op een hogere plaats dan de rotsvaste waarheid van vergeving van zonden. Je zet je gevoelens boven het Woord van God.

Je kan ook zeggen, 'maar ik denk dat God me echt niet kan vergeven'. Dan zet je je gedachten boven het Woord van God.

We hebben vergeving ontvangen, wat we ook voelen of denken. Wanneer gedachten en gevoelens botsten met wat de Bijbel leert, stop en vraag je af  'Wat is nou de waarheid?'. Het antwoord is altijd hetzelfde: 'De Bijbel is waar, niet mijn gevoelens of mijn gedachten.' Ik kies ervoor te geloven wat de Bijbel zegt.

De waarheid denken over onszelf

Wat kunnen we veel onware dingen denken over onszelf. Maar we moeten onszelf bekijken door de lens van Gods Woord, de waarheid. Wat zegt de Bijbel over ons?

Dat Christus voor ons gestorven is. En dat betekent dat wij van onschatbare waarde zijn, kostbaar in Zijn ogen. Dat we wonderbaar toebereid zijn. Dat God een geweldig plan en doel met ons heeft. Dat Hij ons geestelijke gaven gegeven heeft om anderen van dienst te zijn. Dat God ons liefheeft en accepteert, wat we ook doormaken of wie ons ook afwijst. Je bent een kind van God. Je bent zijn maaksel.

"God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is." Romeinen 5:8

"Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid" Psalm 139:14

"Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?... Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch machten, noch heden noch toekomst, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here." Romeinen 8:35,38,39.

"Want Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen." Efeze 2:10

"Omdat gij kostbaar zijn in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb." Jesaja 43:4

Elizabeth George eindigt dit hoofdstuk met een paar vragen. Best confronterende vragen vind ik. 'Welke onware gedachten over God heb jij bij jezelf ontdekt? Welke waarheden en leerstellingen uit de Bijbel aanvaard je niet als waarheid en pas je niet in je leven toe? En welke destructieve gedachten koester je over jezelf... gedachten die niet in overeenstemming zijn met de manier waarop God je ziet, als Zijn kind?'

Ik kan een rijtje opnoemen. Ik maak me schuldig aan de gedachte 'Waarom doet God niets, Hij geeft niet om me.' Dat is niet waar! God is een goede God en Hij zegt dat Hij voor ons zorgt. Dus mijn gedachte, dat is een leugen. Ik denk op moeilijke momenten (vaak als reactie op iets wat anderen gezegd hebben of hoe ze me hebben behandeld) dat ik waardeloos ben. Zo voel ik me dan ook. Maar deze gedachte en dit gevoel is niet waar! God zegt dat ik kostbaar ben, van waarde voor Hem. Hij heeft zelfs zijn Zoon gegeven voor ons/mij. Zo kostbaar zijn we. Hij heeft me gemaakt. En Hij heeft me gemaakt met een doel! Dat is de waarheid. Ik neem me voor de leugens te weerleggen met de waarheid uit Gods Woord. Jullie ook?

8 opmerkingen:

 1. Mooi stukje heb je geschreven, herkenbaar ook denk ik. We meoten inderdaad ons laten leiden door Gods Woord, niet door gevoelens of gedachten of omstandigheden. Dat is niet makkelijk, maar wel Zijn manier. Groetjes,

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je wel voor je reactie. Het is inderdaad niet makkelijk, dat merk ik elke dag... Maar als we Zijn weg volgen, dan helpt Hij, dat weet ik zeker!

   Verwijderen
 2. Bedankt, had ik net even nodig om het blog te schrijven wat in mijn hoofd ronddwarrelde!;-)

  http://opliefdesjacht.blogspot.nl/2013/03/dat-kan-ik-niet.html

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Een prachtig stukje heb je geschreven over een prachtig hoofdstuk!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je wel, ik vind het ook een prachtig hoofdstuk. En een heel praktisch hoofdstuk, het geeft inzicht in wie ik ben en hoe mijn gedachten en gevoelens vaak verkeerd gaan, en hoe Gods woord hierbij kan helpen. Ik vind het fijn om met dit boek bezig te zijn!

   Verwijderen
 4. Dank je voor deze samenvatting. Dit boek is 1 van mijn favorieten :). Het heeft mijn ogen echt geopend voor verkeerde denkwijzen. Ik ben benieuwd naar je stukje over hoofdstuk 3 :).

  Groetjes,
  Mirjam

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Graag gedaan. Dit boek is na twee hoofdstukken ook één van mijn favorieten aan het worden! Ik ben heel blij dat ik er aan begonnen ben, ik merk dat het me echt helpt, zo met God en Gods woord omgaan. Ik ben ook heel benieuwd naar hoofdstuk 3!;)

   Verwijderen