zaterdag 16 maart 2013

God liefhebben met heel je verstand - hoofdstuk 4


"Al wat waar is... bedenkt dat!" Filippenzen 4:8

Hoofdstuk vier van 'God liefhebben met heel je verstand': De waarheid denken over...de toekomst.

Verlammende angst

Verlammende angst kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld de angst voor rampen, over financiën, over het opvoeden van kinderen, over ongehuwd zijn, over ouder worden, ziekte en lijden, over de dood en het sterven. Allemaal dingen die in de toekomst liggen.

De angst over de toekomst berooft ons van de vreugde van vandaag. Het is een vernietigende emotie. Als we deze dingen denken doet het ons vaak pijn en het berooft ons van onze kracht. Wat kunnen wij doen om onze angsten te overwinnen?

Overwinnen van angst

Omdat angst over het algemeen geworteld is in gedachten over dingen die niet echt zijn, kunnen we Filippenzen 4:8 gebruiken - 'Al wat waar is (of echt) ... bedenkt dat'.

Wat we bedenken moet:
 • in overeenstemming zijn met wat de Bijbel ons leert
 • in overeenstemming zijn met het karakter van God, zoals onthuld in de Bijbel
 • in overeenstemming zijn met wat mensen zeggen en doen

Denken aan de toekomst

We denken heel vaak 'wat als...'. Maar deze 'wat als' vragen zijn slechts veronderstellingen. Als je je angsten wilt overwinnen moet je ophouden met het denken van 'wat als'. In plaats daarvan moet je, in gehoorzaamheid aan Filippenzen 4:8, erkennen dat je gedachten over gebeurtenissen in de toekomst geen realiteit zijn. We moeten een eind maken aan dit soort speculatief denken omdat gedachten over de toekomst berusten op gissingen.

Bovendien is de toekomst in Gods handen - Zijn liefdevolle, bekwame, genadige, krachtige handen! God weet wat Hij doet. En Hij stelt ons in staat om om te gaan met wat echt is. Met wat op dit moment aan de orde is. We moeten ons niet van te voren druk maken over de toekomst, maar onze energie steken in dat wat we vandaag moeten doen. Omdat vandaag realiteit is.

God roept ons om het hoofd te bieden aan elke dag, maar dan wel één dag tegelijk. Vandaag is realiteit en God zal ons in staat stellen om om te gaan met wat er op deze dag op ons afkomt. Dat is de waarheid!

Een citaat van Jim Elliot: 'Laat ons verlangen ons onze levenslust niet ontnemen', en een citaat van Elizabeth Elliot: 'We aanvaarden wat God ons gegeven heeft en danken Hem daarvoor, en staan niet toe dat wat ons niet gegeven is dat bederft.'

Een paar 'nietsen'

Geloof de bijbelse beloften dat God alles wat in de toekomst ligt in Zijn hand heeft. Dat betekent...

 • Dat niets van wat je zal overkomen voor God op dit moment nog onbekend is

"Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen." Psalm 139:1-4

 • Dat niets van wat je zal overkomen een vergissing is.

"Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd... Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij... uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond." Psalm 139:3,5,16

 •  Dat je niets zal overkomen wat je met Gods kracht en genade niet aankunt.

"En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg" 2 Korinthe 12:9

"Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt." 1 Korinthe 10:13

 • Dat je niets zal overkomen wat God uiteindelijk niet op de een of andere manier ten goede zal keren.
  
"Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn." Romeinen 8:28

 • Dat niets je zal overkomen zonder dat God bij je is.

"En zie ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." Matheus 28:20


De 'wat als...' - vragen zijn voor mij bekend terrein. En ik ken de verlammende angst waar Elizabeth George over schrijft. Het verlamd echt. Ik kan dan niets meer doen. Dan roep ik het vaak uit tot God. En het gaat beter als ik nadenk over wie God is, dat Hij alles onder controle heeft, dat Hij alle macht heeft, dat Zijn plan voor mijn leven precies goed is, het beste. En dat Hij Zijn wil aan mij bekend zal maken. Hij antwoordt immers op mijn hulpgeroep! Ik heb een paar teksten en citaten naast mijn bed hangen, daaraan kan je zien waar ik mee bezig ben en/of waar ik het moeilijk mee heb. Eén daarvan is:

"Gisteren is geweest, morgen is nog niet gekomen, en vandaag is er de Heer."

Ja, ik vind het moeilijk om niet angstig, bezorgd of negatief over de toekomst na te denken. Maar ik denk ook dat God mij wil helpen om dit niet meer te doen. Daar vertrouw ik op. 

Zie ook de inleiding en hoofdstuk 1, 2 en 3 van 'God liefhebben met heel je verstand'. 

4 opmerkingen:

 1. Ik denk altijd: de grootste strijd is niet met de vijand, maar met onszelf... angsten, zorgen, negatief denken.
  Ik wil ook graag anders zijn en anders doen. Dank je wel voor deze mooie post!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is bij mij echt ook zo, de grootste strijd komt van binnenuit bij mij! Het moet mogelijk zijn om er langzaam verbetering in te krijgen, samen met God! Ik vertrouw op Hem!

   Verwijderen
 2. Mooie blog-post, dank je wel! Ik ervaar regelmatig dat ik het (met mijn verstand) wel weet en ook wil geloven, maar dat mijn gevoel daar niet in meekomt. De grootste strijd is inderdaad vaak met onszelf, om toch te bidden en niet de paniek of negatieve gedachten de overhand te laten nemen. Het is ook een proces, steeds meer uit handen geven en op God vertrouwen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Soms zeg ik tegen God: "ik geloof U, ik weet dat ik niet bezorgd hoef te zijn, ik weet dat U voor mij zorgt, ik weet en geloof dat U overal boven staat. Mijn gevoel doet niet mee, maar dat weet U ook. Ondanks mijn gevoel, geloof ik toch in U en in wat U zegt." Dat is eigenlijk je vertrouwen uitspreken he? Het helpt wel, want mijn focus wordt gericht op God. En ik weet uit ervaring dat vaak mijn gevoel (soms na een erg lange tijd pas..) overeen gaat stemmen met mijn geloof. Daar wacht ik dan maar op.

   Verwijderen