woensdag 27 maart 2013

Kinderclub - de Opstanding


"Hij is hier niet, want Hij is opgewekt!" Ja, Hij leeft, Hij is niet dood gebleven. En Hij leeft nu voor altijd!

Ik heb de kinderen meegenomen met de vrouwen 's ochtends vroeg, drie dagen nadat de Here Jezus gekruisigd was. Ze wilden Hem zalven, omdat ze zoveel van hem hielden. "Maar hoe moet het dan met de grote steen voor het graf? Die kunnen wij niet wegrollen."


Maar de steen is weggerold als ze bij het graf komen, en er zit een engel: "Ik weet wie jullie zoeken, Jezus, de gekruisigde. Hij is hier niet! Hij is opgestaan!". Alleen de doeken waar Hij in lag liggen er nog.De kinderen leven mee met Maria die alleen achter bleef bij het graf. Er komt een man achter haar staan, ze denkt dat het de tuinman is. "Weten jullie al wie deze man is?" Stralende ogen en hard knikkende hoofdjes: "ja, dat is de Here Jezus" wordt er gefluisterd. Als de Here Jezus 'Maria' zegt, weet Maria het ook. Het is haar Meester, de Here Jezus, Hij is opgestaan, weer levend, voor altijd!


Geestelijke les:

Hij is hier niet, want Hij is opgestaan! Jezus overwon de dood!

Praktische Toepassing:

Omdat de Here Jezus leeft, kan Hij ons nu helpen. Hij is altijd bij je!

De liedjes:

"Hij leeft" van Elly en Rikkert, het verhaal van Maria en de discipelen die verdrietig waren omdat de Here Jezus gekruisigd is. Maar het refrein is juichend: "Hij is opgestaan, Hij is opgestaan! Hij leeft! Hij leeft!


Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, kan Hij mij helpen. Omdat Hij leeft, is Hij altijd bij mij. Omdat Hij de dood heeft overwonnen, is er Zijn kracht, Zijn opstandingskracht. Waar we om mogen vragen, als we het zelf niet meer kunnen! Allemaal omdat Hij leeft!"Omdat Hij leeft" gezongen door een zondagschool groep
"Jezus overwon de dood!"

De bijbeltekst:


"de Heer is waarlijk opgestaan!" Lucas 24:34. Waarlijk: echt waar! Het is echt waar, de Heer is opgestaan!

De verwerking:Een kleurplaat voor de kleintjes en een invulblad voor de oudsten. Ideaal zo'n blad, het verhaal komt gewoon nog een keertje langs!

Wat doen jullie met de kinderen rond Pasen, hoe gedenken/vieren jullie het?

Winnaar Give-away "Jezus is Opgestaan"


Met veel plezier heeft Cheverny een briefje uit de kom geplukt, want er moest een winnaar komen voor de give-away, het boekje "Jezus is Opgestaan" en de winnaar is....:
Goed schudden!

 Er wordt er eentje uitgepakt, spannend....


En als je heel, heel goed leest op bovenstaande foto, kan je zien dat het....


Marja is!!!

Gefeliciteerd Marja! Ik hoop dat je ook van het boekje zal genieten! Als je je adres mailt naar het onderstaande mailadres, stuur ik het boekje zo snel mogelijk naar je toe.

tabjesjoy@gmail.com

En voor de andere lezers, houdt mijn blog in de gaten voor andere give-aways, ik ga een leuke verzinnen;)

woensdag 20 maart 2013

Kinderclub - de Kruisiging


Dit is een heel droevige les. Maar als de kinderen het goed begrijpen is het ook een les van blijdschap. Omdat de Here Jezus iets deed, wat niemand anders ooit voor ons, voor mij, voor jou, gedaan heeft! Hij is voor  mij en voor jou gestorven!

"Weet je nog dat ik verteld heb van de intocht in Jeruzalem? Dat de mensen zo blij waren met Jezus. Dat ze zongen Hosanna die komt in de naam van de Heer? Nou er waren ook mensen die hier niet blij mee waren, de hogepriesters, de mannen die heel veel geleerd hadden. Zij vonden dat de mensen hen moesten volgen en niet Jezus. En ze verzonnen een gemeen plan." Er is iets bijzonders met dit plan aan de hand, want deze gemene mensen verzonnen het wel, maar in Gods woord staat dat het moest gebeuren, het was nodig dat dit droevige, moeilijke wat met de Here Jezus zou gebeuren, ook echt plaats moest hebben. "Let maar op, dan hoor je vanzelf waarom het nodig was!"

De kinderen van de club waren verdrietig en geschokt dat de mensen zo met de Here Jezus omgingen. De Here Jezus die wonderen gedaan heeft, en die van alle mensen houdt! Dat ze Hem dood wilden hebben, dat ze Hem aan het kruis wilden laten sterven. Ik heb verteld over de mensen, soldaten en hogepriesters die Hem uit lachten, "Als jij de zoon van God bent, kom dan van het kruis af!" "Hij redt allemaal andere mensen, maar zichzelf kan Hij niet redden!". Maar dat is niet waar, de Here Jezus kan alles! Hij kan wél van het kruis af komen! Maar Hij wilde het niet. Want het was nodig dat Hij daar hing. Nodig voor ons. "Weten jullie nog dat ik verteld heb dat God alles goed gemaakt heeft, en dat er toen iets ergs gebeurde waardoor het niet meer goed was, niet met de aarde, de dieren en ook niet meer met ons? (Zie de clubavonden over de Schepping en de Zondeval). We doen vanaf dat moment zonde, verkeerde dingen. En daardoor kunnen we nu niet meer in de hemel komen bij God. Dat is onze straf voor onze verkeerde dingen. Maar dat vindt God heel erg! Dat vindt de Here Jezus heel erg. Dat is niet de bedoeling!

En weet je wat de Here Jezus toen zei? Geef de straf maar aan Mij. Ik zal hem dragen. Geef je zonde maar aan Mij. Ik zal de straf ervoor ondergaan. Ik zal de straf voor jou dragen. En daarom wilde de Here Jezus niet van het kruis af. Hij had heel veel pijn, en veel verdriet, het was heel, heel moeilijk. Hij heeft er wel 6 uur gehangen, en drie uur in het donker. Zelfs God heeft Hem even verlaten, Hij was helemaal alleen. Maar dat was nodig, voor ons! En dat heeft Hij gedaan voor ons! Hoeveel houdt de Here Jezus wel niet van ons!!De allerlaatste woorden van de Here Jezus waren, "Het is volbracht" (zie voor de uitleg hieronder, onder het kopje bijbeltekst!), en toen stierf Hij. Dat moment, het moment dat de Here Jezus stierf. Dat moment, is het allerbelangrijkste moment voor ons! Het lijkt alsof het het meest verdrietige moment is. Maar dat is het niet! Op het moment dat de Here Jezus stierf, was het weer goed! Weer goed tussen God en ons! Vanaf dat moment kunnen we weer naar de hemel naar God. Op dat moment zijn onze zonden vergeven! Wat een ontzettend belangrijk moment.

En de Here Jezus heeft zelf verteld dat Hij weer op staat, na drie dagen. Dan wordt Hij weer levend, maar daar ga ik de volgende keer over vertellen...


Geestelijke les:

Wat de Here Jezus gedaan heeft, sterven aan het kruis, was nodig. Nodig voor ons. Omdat wij door onze zonden (verkeerde dingen die we gedaan en doen) nooit meer bij God konden komen. Dat is de straf op de de zonde. Maar omdat de Here Jezus zo ontzettend veel van ons houdt heeft Hij de straf voor ons gedragen!

Praktische toepassing:

We mogen heel, heel erg blij zijn! En de Here Jezus bedanken dat Hij dat voor ons gedaan heeft! Wat een liefdevolle Redder!

De liedjes:


"De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem" Jesaja 53:5. Dit lied kan met gebaren. 'De straf': bukken onder de straf. 'Die ons de vrede aanbrengt': met je handen een 'gevend' gebaar. 'Was op Hem': wijzen naar boven (de hemel).


Klik hier voor een filmpje van een kinderkoor, ze zingen "Lieve Here Jezus".


De bijbeltekst:


De allerlaatste woorden van de Here Jezus: "Het is volbracht!" in Johannes 19:30. Dat betekent, het is klaar, het is afgelopen, het is voltooid, Ik heb het volgehouden en nu is helemaal af. Wat is er volbracht, wat is er afgelopen? De straf! De straf die eigenlijk voor ons was, omdat wij verkeerde dingen doen en deden. De straf die de Here Jezus aan het kruis heeft gedragen. Op het moment dat Jezus stierf is de straf volbracht! Klaar, helemaal gedragen, voor altijd! Het is volbracht!

De verwerking:Een kleurplaat voor de kleintjes, met het kruis dat ze kunnen natrekken langs de cijfertjes (1, 2, 3.... 39).


Op het kruis staat wat de Here Jezus voor ons gedaan heeft (onze zonden gedragen). De grijze vlakken moesten ze wegknippen en er rood doorschijnend papier achterplakken. Op het onderste papiertje konden met een rode pen aankruisen wat ze goed en niet goed doen. De slechte dingen, dat is de zonde. Als je maar één ding aangekruist wat niet goed was, dan ben je al "schuldig". En dat kwam, ook in het rood, op de onderste regel te staan. Maar! De Here Jezus is voor deze zonden, deze slechte dingen aan het kruis gestorven. Zijn pijn, verdriet en bloed zorgt dat (als je om vergeving vraagt) de zonden verdwijnen, voor altijd. God ziet ze niet meer! En dat gebeurde als het eerste papiertje met de rode vlakken op het tweede papiertje gelegd wordt. "Het is echt weg, "schuldig" zie je niet meer!" zei één van de kinderen. En zo is het, het is echt weg!

dinsdag 19 maart 2013

Winactie: boekje "Jezus is opgestaan"


Op mijn boekenplank staat het boekje "Jezus is opgestaan". Het is een verhaal uit de Kijkbijbel, getekend door Kees de Kort. De platen in dit boekje zijn extra groot.

Ik kijk er met plezier naar. Elke keer lees ik "Jezus is opgestaan"! 'Ja' denk ik, 'Hij leeft, Hij is gestorven voor mijn zonden en weer opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen! Omdat Hij leeft kan Hij mij elke dag helpen.' Ik word er zo blij van.

En dit gun ik mijn lezers ook. Daarom heb ik nog een exemplaar van dit boekje gekocht om weg te geven aan één van jullie. (Zie onderaan deze blogpost hoe je dit boekje kunt winnen!).

Naast een bemoedigend boekje is het ook heel geschikt om (voor) te lezen,  of om het verhaal van de Kruisiging en de Opstanding te vertellen met behulp van de illustraties. Ook is het boek goed te gebruiken als evangelisatie materiaal. En natuurlijk is het een mooi cadeau om weg te geven!

Het boekje begint bij Getsemane en eindigt bij de verschijning van Jezus aan de discipelen. Hier zijn een paar van de plaatjes.

Mooi he?!

Eén gelukkige lezer kan "Jezus is opgestaan" winnen. Dit is alles wat je hoeft te doen:

Geef hieronder, in een een reactie, aan dat je het boekje graag wilt winnen!

Ik schrijf de namen op papiertjes, ze gaan in een mandje en ik laat dinsdagavond één van de clubkinderen een papiertje pakken. Dus reageren kan tot dinsdag 26 maart 18:00. Ik zal woensdagochtend de winnaar bekend maken op mijn blog.

Veel succes!


Iedereen kan mee doen aan deze actie! Ik verstuur het boekje de wereld over als dat nodig is;)! 

Ik kan het niet laten om ook nog één van mijn lievelingsliederen met jullie te delen:


"Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
Omdat Hij leeft, Hij heeft de toekomst.
En het leven is het leven waard, omdat Hij leeft!"


De zondagschool zingt "Omdat Hij leeft"

maandag 18 maart 2013

Hoor de vogels zingen weer!


Vanochtend werd ik wakker rond 6:00 en hoorde de vogels vrolijk fluiten. Ik werd er zo blij van!

"Hoor de vogels zingen weer,
wat doe jij, wat doe jij?
Samen danken zij de Heer.
Wat doe jij?

Dank de Heer voor elke dag,
die je van Hem leven mag.
Vogels doen dat telkens weer,
wat doe jij?"


Groep 1 van Daniel Helmstok zingen "Hoor vogels zingen weer"zaterdag 16 maart 2013

God liefhebben met heel je verstand - hoofdstuk 4


"Al wat waar is... bedenkt dat!" Filippenzen 4:8

Hoofdstuk vier van 'God liefhebben met heel je verstand': De waarheid denken over...de toekomst.

Verlammende angst

Verlammende angst kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld de angst voor rampen, over financiën, over het opvoeden van kinderen, over ongehuwd zijn, over ouder worden, ziekte en lijden, over de dood en het sterven. Allemaal dingen die in de toekomst liggen.

De angst over de toekomst berooft ons van de vreugde van vandaag. Het is een vernietigende emotie. Als we deze dingen denken doet het ons vaak pijn en het berooft ons van onze kracht. Wat kunnen wij doen om onze angsten te overwinnen?

Overwinnen van angst

Omdat angst over het algemeen geworteld is in gedachten over dingen die niet echt zijn, kunnen we Filippenzen 4:8 gebruiken - 'Al wat waar is (of echt) ... bedenkt dat'.

Wat we bedenken moet:
  • in overeenstemming zijn met wat de Bijbel ons leert
  • in overeenstemming zijn met het karakter van God, zoals onthuld in de Bijbel
  • in overeenstemming zijn met wat mensen zeggen en doen

Denken aan de toekomst

We denken heel vaak 'wat als...'. Maar deze 'wat als' vragen zijn slechts veronderstellingen. Als je je angsten wilt overwinnen moet je ophouden met het denken van 'wat als'. In plaats daarvan moet je, in gehoorzaamheid aan Filippenzen 4:8, erkennen dat je gedachten over gebeurtenissen in de toekomst geen realiteit zijn. We moeten een eind maken aan dit soort speculatief denken omdat gedachten over de toekomst berusten op gissingen.

Bovendien is de toekomst in Gods handen - Zijn liefdevolle, bekwame, genadige, krachtige handen! God weet wat Hij doet. En Hij stelt ons in staat om om te gaan met wat echt is. Met wat op dit moment aan de orde is. We moeten ons niet van te voren druk maken over de toekomst, maar onze energie steken in dat wat we vandaag moeten doen. Omdat vandaag realiteit is.

God roept ons om het hoofd te bieden aan elke dag, maar dan wel één dag tegelijk. Vandaag is realiteit en God zal ons in staat stellen om om te gaan met wat er op deze dag op ons afkomt. Dat is de waarheid!

Een citaat van Jim Elliot: 'Laat ons verlangen ons onze levenslust niet ontnemen', en een citaat van Elizabeth Elliot: 'We aanvaarden wat God ons gegeven heeft en danken Hem daarvoor, en staan niet toe dat wat ons niet gegeven is dat bederft.'

Een paar 'nietsen'

Geloof de bijbelse beloften dat God alles wat in de toekomst ligt in Zijn hand heeft. Dat betekent...

  • Dat niets van wat je zal overkomen voor God op dit moment nog onbekend is

"Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen." Psalm 139:1-4

  • Dat niets van wat je zal overkomen een vergissing is.

"Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd... Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij... uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond." Psalm 139:3,5,16

  •  Dat je niets zal overkomen wat je met Gods kracht en genade niet aankunt.

"En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg" 2 Korinthe 12:9

"Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt." 1 Korinthe 10:13

  • Dat je niets zal overkomen wat God uiteindelijk niet op de een of andere manier ten goede zal keren.
  
"Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn." Romeinen 8:28

  • Dat niets je zal overkomen zonder dat God bij je is.

"En zie ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." Matheus 28:20


De 'wat als...' - vragen zijn voor mij bekend terrein. En ik ken de verlammende angst waar Elizabeth George over schrijft. Het verlamd echt. Ik kan dan niets meer doen. Dan roep ik het vaak uit tot God. En het gaat beter als ik nadenk over wie God is, dat Hij alles onder controle heeft, dat Hij alle macht heeft, dat Zijn plan voor mijn leven precies goed is, het beste. En dat Hij Zijn wil aan mij bekend zal maken. Hij antwoordt immers op mijn hulpgeroep! Ik heb een paar teksten en citaten naast mijn bed hangen, daaraan kan je zien waar ik mee bezig ben en/of waar ik het moeilijk mee heb. Eén daarvan is:

"Gisteren is geweest, morgen is nog niet gekomen, en vandaag is er de Heer."

Ja, ik vind het moeilijk om niet angstig, bezorgd of negatief over de toekomst na te denken. Maar ik denk ook dat God mij wil helpen om dit niet meer te doen. Daar vertrouw ik op. 

Zie ook de inleiding en hoofdstuk 1, 2 en 3 van 'God liefhebben met heel je verstand'. 

donderdag 14 maart 2013

Sofie in groep drie - Annemarie ten Brinke & Willemijn de Weerd


Wat een herkenning! 'Wij leren ook de letter Nnnnnnnnnn!' Ernstig wordt er geknikt, 'ja, wij moeten ook hard werken op school.' Uitbundig wordt er gelachen om de papa van Sofie die voor hond Bello speelt.

Zomaar een paar reacties op de verhalen uit deze leuke, vrolijke en herkenbare verhalenbundel, 'Sofie in groep drie.' Geschreven door Annemarie ten Brinke en Willemijn de Weerd. Geïllustreerd door één van mijn favoriete illustrators: Esther Leeuwrik.

 Sofie

Een scala aan kinder-onderwerpen komt voorbij: voor het eerst naar groep drie, konijn Banjer, waterpokken, meesters en juffen, een vervelende mug, plakzoenen van een tante, voorlezen aan je zusje, pesten, duimen, keelamandelen knippen, picknicken, de trein, bidden, goedmaken, kerk, verliefd, parfum, boodschappen, kamperen, schoolreis. Ook de seizoenen en speciale (feest)dagen komen langs: pepernoten, sneeuw, oud en nieuw, lente, kleedjesmarkt, onderduiken. Wel veertig verhalen!Vrolijke en grappige verhalen waarbij geschaterd wordt, worden afgewisseld met ernstige verhalen over soms moeilijke onderwerpen. Maar elk verhaal geeft een reactie, er wordt over doorgepraat. Ze vertellen wat ze er van vinden en hoe ze het zelf hebben meegemaakt. Het bewijs dat de schrijfsters de belevingswereld van de kinderen dicht genaderd zijn, nog beter zelfs, ze hebben het precies goed omschreven.


Het is een ideaal voorleesboek. De verhalen nodigen uit om je stem te gebruiken, hard, zacht en met geluiden. Heel leuk om te doen en de kinderen vinden het geweldig. 

"ZZzzZZ. Nu voelt Sofie iets op haar voorhoofd. Sofie doet het licht weer aan. Ze ziet de mug nog steeds niet. Zal ze papa wakker maken? Hij vindt het vast niet leuk om midden in de nacht wakker te worden. Maar zo kan ze echt niet meer slapen! Sofie kruipt uit bed. Ze loopt zachtjes naar de kamer van papa en mama. 'GGGGGGGG,' hoort ze dan. Het is papa. Hij snurkt. Dat mama daarvan kan slapen zeg! Het is bijna net zo'n vervelend geluid als van een mug. 'Papa,' zegt ze zachtjes. 'GGGGGssssjjjjjj,' doet papa alleen maar. 'PAPA!' roept ze dan. 'GGGGGsssss. He? Wat? Wat is er?' Papa zit ineens rechtop in zijn bed. 'Er zit een mug op mijn kamer,' zegt Sofie. 'Ik kan er niet van slapen!' 'Ik kom eraan,' zegt papa."

 'Een vervelende mug!'

In elk verhaal gebeurt wel iets wat je als voorlezer kan uitbeelden, of aanwijzen op de plaatjes.  De plaatjes... ze zijn verfijnd en grappig. En altijd precies de juiste illustratie voor het verhaal. Ze worden tot in detail bekeken. Eén van de reacties: 'daar zijn voetjes!' 

'Kamperen, de voetjes pasten net niet in de tent...'
En steevast hoor ik naast me stemmetjes als er weer een verhaaltje voorgelezen is: 'Hoe gaat het verder?'
Ja, dit boek is een groot succes! Je snapt, ik wil graag ook alle andere delen van Sofie in mijn boekenkast!


'In de trein'
Op de site van Willemijn de Weerd staan tekeningen uit dit boek, ze zijn te downloaden. Klik hier.Wilt u het boek kopen? Dat kan onder andere hier. 

Willemijn de Weerd en Esther Leeuwrik hebben al eens eerder samengewerkt aan een boek. "Ik stuur je de zon". Klik hier voor de recensie!

Er zijn nog twee andere delen van Sofie verschenen. Voor 'De wiebeltand van Sofie' klik hier. En voor 'De knuffel van Sofie' klik hier. Ook is er een luistercd met een verzameling verhaaltjes van de twee eerste 'Sofie' delen, voor de cd 'Sofie is jarig' klik hier.

woensdag 13 maart 2013

Kinderclub - Intocht in Jeruzalem


Deze mooie plaat komt uit het platenboek van Ikeg  "Het leven van Christus deel 4". Een platenboek met ongeveer 5/6 platen per bijbelverhaal. Van harte aanbevolen, de platen zijn zo sprekend! Klik hier voor de Ikeg site (rechts onder kunt u de catalogus downloaden).

Hosanna! Hosanna voor de koning van Israël! Hosanna voor de Heer! Het woord 'hosanna' kennen de kinderen na deze les heel goed. Ze weten ook wat het betekent: Heer red ons. Het is een uitroep van lof en bewondering voor de Here Jezus als redder. De mensen bij de intocht in Jeruzalem zijn blij en prijzen de Here Jezus! Omdat Hij zo groot is, omdat Hij wonderen gedaan heeft, omdat Hij van iedereen houdt, omdat ze graag willen dat Hij koning wordt.

Maar de Here Jezus stapt weer van de ezel af en gaat de tempel binnen. En eerst moet er nog iets moeilijks gebeuren, iets droevigs... Maar wel iets wat  nodig was voor ons. Dat ga ik vertellen op de volgende club avond.


Geestelijke les: 
Prijs Hem! Aanbid Hem, omdat Hij het waard is!


Praktische toepassing:
We kunnen de Here Jezus prijzen door liederen te zingen en te bidden, door te vertellen aan Hem dat Hij groot is, dat Hij alles kan, dat Hij de koning is van ons leven en dat we heel veel van Hem houden.

De liedjes:
"Kleine Ezel" van Elly en Rikkert, met het refrein: Hosanna, Hij is Heer!

Een succes dit liedje, 'Kleine Ezel uit de stal'! Een paar kinderen deden de 'klik klak' geluiden van het ezeltje na als muzikale begeleiding  en de andere kinderen zongen met me mee."Hij is machtig, Hij is krachtig" gezongen door De Gloriazangertjes uit Langbroek
"Met de harp en de citer en de tamboerijn" van Elly en Rikkert. Deze keer een Duitse versie, (ik kon geen Nederlandse versie vinden...), maar de melodie is hetzelfde!

De bijbeltekst:


Cheverny kent een liedje van deze bijbeltekst, dat is goed om het uit het hoofd te leren!

"Hosanna, Hosanna, we maken een rij
Hosanna, Hosanna, want de Koning komt voorbij.
Gezegend is Hij, die komt in de naam,
die komt in de naam van de Heer (2x)"Anne-Marie zingt "Hosanna, Hosanna"

De verwerking:

Een raadsel-blad met plaatjes voor de oudere kinderen en een kleurplaat voor de jongste.